Trang chủ Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển

Chính sách giao hàng

 1. Hình thức vận chuyển và giao nhận hàng hóa
 • Giao hàng trực tiếp từ Mtel
 • Giao hàng thông qua nhà cung cấp dịch vụ giao nhận
 1. Giao hàng miễn phí trực tiếp từ Mtel
  • Đối tượng hỗ trợ
 • Tất cả các khách hàng cuối cùng của Mtel ( End-users) bao gồm khách hàng tiêu dùng và khách hàng doanh nghiệp đã thống nhất với đội ngũ kinh doanh của Camera về phương án giao hàng
 • Mtel không áp dụng hỗ trợ giao hàng miễn phí với khách hàng đại lý /phân phối và có quyền từ chối tất cả các đơn hàng bị nghi ngờ không phải người tiêu dùng cuối cùng
  • Khung giờ giao hàng
 • 8h30 – 20h30 hàng ngày

Trong trường hợp ngoài khung giờ giao hàng, Mtel sẽ giao hàng vào ngày tiếp theo và phản hồi lại cho khách hàng về thời gian giao hàng chính xác

 • Chi tiết hỗ trợ giao hàng miễn phí từ Mtel
STT Khoảng cách giao hàng miễn phí Đơn hàng được áp dụng  Thời gian giao hàng tới địa điểm khách hàng yêu cầu
1 0 – 10 km >  500.000 VNĐ 3h
2 10 – 20 km > 3.000.000 VNĐ 3h
3 20 – 30 km > 10.000.000 VNĐ 4h
4 30 – 40 km > 30.000.000 VNĐ 5h
5 40 – 60 km > 40.000.000 VNĐ Thời gian theo thỏa thuận
6 60 – 80 km > 60.000.000 VNĐ
7 80 – 100 km > 80.000.000 VNĐ
8 100 – 150 km > 100.000.000 VNĐ
9 > 150 km > 150.000.000 VNĐ

Lưu ý

 • Trong trường hợp khách hàng cần gấp, khách hàng cần trao đổi lại với Kinh doanh của Mtel để được hỗ trợ
 • Đối với các trường hợp khách hàng mua Camera có yêu cầu lắp đặt tại nhà, Mtel sẽ trao đổi lại với khách hàng về khoảng cách giao hàng miễn phí
 • Khách hàng phản hồi về thời gian và địa điểm giao hàng trước 9h00 và 14h00 để được có thời gian giao hàng tối đa
 1. Giao hàng có tính phí
  • Giao hàng từ mtel
 • Mtel áp dụng mức phí 5.000 VNĐ/1km đối với trường hợp phù hợp giao hàng bằng xe máy và 9.000 VNĐ/1km đối với trường hợp phù hợp giao hàng bằng ô tô áp dụng từ điểm được Mtel thông báo đến nơi khách hàng yêu cầu
 • Mtel sẽ thông báo lại cho khách điểm vận chuyển của Mtel và mức phí chính xác trước khi giao hàng
  • Giao hàng thông qua nhà cung cấp dịch vụ
 • Đối với các trường hợp khách hàng xa hơn 60km so với địa điểm của Mtel hoặc trong trường hợp khách hàng có yêu cầu, Mtel sẽ thông qua nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển để giao hàng với chi phí được mtel thỏa thuận và phản hồi lại cho khách hàng trước khi vận chuyển
 • Chi phí khách hàng tự thanh toán với đơn vị vận chuyển hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của mtel
 • Đối với trường hợp vận chuyển qua nhà cung cấp dịch vụ, trong thời gian 1h kể từ khi nhận hàng nếu khách hàng không phản hồi gì về hàng hóa, Mtel xem như đã hoàn thành trách nhiệm giao hàng.
 1. Điều khoản trách nhiệm
 • Mtel có trách nhiệm toàn bộ với hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển đến khách hàng
 • Mtel có trách nhiệm cung cấp thời gian và chi phí chính xác trước khi vận chuyển đến khách hàng
 • Khách hàng có trách nhiệm nhận hàng vào thời điểm quy định, nếu khách hàng không thể nhận hàng vào thời điểm thỏa thuận, Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về chi phí phát sinh sau này khi hoàn thành đơn hàng.
 • Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa trước khi nhận hàng và ký xác nhận tình trạng hàng hóa, trong trường hợp hàng hóa không đúng với hàng hóa yêu cầu hay hàng hóa bị hư hại, Khách hàng vui lòng thông báo lại với nhân viên vận chuyển và bộ phận Chăm sóc khách hàng của Mtel để được xử lý.

Nếu khách hàng ký xác nhận tình trạng hàng hóa, Mtel sẽ không chịu trách nhiệm xử lý nếu hàng hóa sai sót hoặc hư hại sau khi khách hàng nhận

 1. Điều khoản khác

Mtel có quyền từ chối các đơn hàng không rõ địa chỉ, không đảm bảo thanh toán hay địa điểm chỉ định không thể  vận chuyển đến được