FaceB G+ Youtube He does it again! Fox Jumps Over Dog
hotline
Chọn hãng

Bộ chia hình Camera HOT

Bộ chia hình Camera

  • Đặc điểm nổi bật - Bộ chia hình 8 kênh, có Remote - PAL: 100f/s, NTSC: 120f/s, Sequence Switch, single picture, PIP, 8 Picture, Freezing, zoom - Nguồn: DC 12V-8W Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • Đặc điểm nổi bật - Bộ chia hình 4 kênh, có Remote - PAL: 100fs, NTSC: 120fs, Sequence Switch, single picture, PIP, 4 Picture, Freezing, zoom - Nguồn: DC 12V-6W Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • Đặc điểm nổi bật - Điều khiển ở nhiều nơi - Hiển thị theo thứ tự - Hệ thống Hybrid với AVTECH NVR và DVR Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
Zalo: 0343130808