FaceB G+ Youtube He does it again! Fox Jumps Over Dog
hotline

Chính sách giao hàng

  1. Hình thức vận chuyển và giao nhận hàng hóa
  1. Giao hàng miễn phí trực tiếp từ Mtel
    • Đối tượng hỗ trợ

Trong trường hợp ngoài khung giờ giao hàng, Mtel sẽ giao hàng vào ngày tiếp theo và phản hồi lại cho khách hàng về thời gian giao hàng chính xác

STT

Khoảng cách giao hàng miễn phí

Đơn hàng được áp dụng 

Thời gian giao hàng tới địa điểm khách hàng yêu cầu

1

0 - 10 km

>  500.000 VNĐ

3h

2

10 - 20 km

> 3.000.000 VNĐ

3h

3

20 - 30 km

> 10.000.000 VNĐ

4h

4

30 - 40 km

> 30.000.000 VNĐ

5h

5

40 - 60 km

> 40.000.000 VNĐ

Thời gian theo thỏa thuận

6

60 - 80 km

> 60.000.000 VNĐ

7

80 - 100 km

> 80.000.000 VNĐ

8

100 - 150 km

> 100.000.000 VNĐ

9

> 150 km

> 150.000.000 VNĐ

Lưu ý

  1. Giao hàng có tính phí
    • Giao hàng từ mtel
  1. Điều khoản trách nhiệm

Nếu khách hàng ký xác nhận tình trạng hàng hóa, Mtel sẽ không chịu trách nhiệm xử lý nếu hàng hóa sai sót hoặc hư hại sau khi khách hàng nhận

  1. Điều khoản khác

Mtel có quyền từ chối các đơn hàng không rõ địa chỉ, không đảm bảo thanh toán hay địa điểm chỉ định không thể  vận chuyển đến được

Zalo: 0343130808