FaceB G+ Youtube He does it again! Fox Jumps Over Dog
hotline
Chọn hãng

Đầu ghi Thông minh HOT

Đầu ghi Thông minh

  • Đặc điểm nổi bật - Đầu ghi hình hỗn hợp camera Analoge và IP 16 kênh - Độ phân giải ghi rất cao lên tới 5 Megapixels (2560×1920) - Hiển thị ra HDMI/VGA: độ phận giải 1920x1080P - Hỗ trợ 4 kênh video/1 kênh audio .Đầu ra 1 BNC, 1 VGA, 1 HDMI - Hỗ trợ 2 ổ HDD dung lượng mỗi ổ tối đa 4TB Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
  • Đặc điểm nổi bật - Đầu ghi hình hỗn hợp camera Analoge và IP 8 kênh - Độ phân giải ghi rất cao lên tới 5 Megapixels (2560×1920) . - Hiển thị ra HDMI/VGA: độ phận giải 1920x1080P - Hỗ trợ 4 kênh video/1 kênh audio .Đầu ra 1 BNC, 1 VGA, 1 HDMI - Hỗ trợ 2 ổ HDD dung lượng mỗi ổ tối đa 4TB. Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
  • Đặc điểm nổi bật - Đầu ghi hình hỗn hợp camera Analoge và IP 4 kênh - Độ phân giải ghi rất cao lên tới 5 Megapixels (2560×1920) - Hiển thị ra HDMI/VGA: độ phận giải 1920x1080P - Hỗ trợ 4 kênh video/1 kênh audio .Đầu ra 1 BNC, 1 VGA, 1 HDMI - Hỗ trợ 2 ổ HDD dung lượng mỗi ổ tối đa 4TB Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
Zalo: 0343130808