hotline
Chọn hãng

Đầu ghi Turbo HD 3.0

 • Đầu ghi Camera Hikvision DS-7104HGHI-F1 1.300.000 VNĐ -24% 1.700.000 VNĐ Đầu ghi Camera Hikvision DS-7104HGHI-F1
  Đặc điểm nổi bật - Đầu ghi hình 4 kênh TURBO HD 3.0 - Độ phân giải ghi hình: 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch - Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân giải lên tới 1920x720P - Hỗ trợ H.264+ tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ - Hỗ trợ 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Đầu ghi hình Turbo HD 3.0 tương thích TVI-HD/AHD/Analog - Độ phân giải ghi hình 5MP/ 4MP - 4 cổng vào audio, 1 cổng SATA - Cổng báo động I/O-4/1 - Hỗ trợ cổng xuất hình CVBS Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Đầu ghi hình Turbo HD 3.0 tương thích TVI-HD/AHD/Analog - Độ phân giải ghi hình 5MP/ 4MP - 4 cổng vào audio, 1 cổng SATA - Cổng báo động I/O: 8/4 - Hỗ trợ cổng xuất hình CVBS - Hỗ trợ cổng xuất hình 4K UHD Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Đầu ghi hình 16 kênh TURBO HD cao cấp - Hỗ trợ HD-TVI camera, camera analog và IP camera - Độ phân giải ghi hình 1080P: 12FPS, 720P: 25FPS - Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920x1080P - Hỗ trợ 4 cổng SATA x 6TB Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Đầu ghi hình 4 kênh TURBO HD cao cấp - Hỗ trợ HD-TVI camera , camera analog và IP camera - Độ phân giải ghi hình 1080P/720P - Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920x1080P - Hỗ trợ 8 cổng SATA x 6TB Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Đầu ghi hình Turbo HD 3.0 tương thích TVI-HD/AHD/Analog - Độ phân giải ghi hình 5MP/ 4MP - 4 cổng vào audio, 2 cổng SATA x 6TB - Cổng báo động I/O: 16/4 - Hỗ trợ cổng xuất hình CVBS - Hỗ trợ cổng xuất hình 4K UHD Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Đầu ghi hình 8 kênh TURBO HD cao cấp - Hỗ trợ HD-TVI camera, camera analog và IP camera - Độ phân giải ghi hình 1080P: 12FPS, 720P: 25FPS - Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920x1080P - Hỗ trợ 4 cổng SATA x 6TB Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Đầu ghi hình 8 kênh TURBO HD cao cấp - Hỗ trợ HD-TVI camera, camera analog và IP camera - Độ phân giải ghi hình 1080P/720P - Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920x1080P - Hỗ trợ 8 cổng SATA x 6TB Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Đầu ghi hình 4 kênh TURBO HD 3.0 - Hỗ trợ camera HD-TVI 720P/1080P, Analog, không hỗ trợ thêm camera IP - Hỗ trợ H.264+ tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ - Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân giải lên tới: 1080x720P - Hỗ trợ 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Đầu ghi hình 4 kênh TURBO HD cao cấp - Hỗ trợ HD-TVI camera , camera analog và IP camera - Độ phân giải ghi hình: 1080P: 12FPS, 720P: 25FPS - Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920x1080P - Hỗ trợ 4 cổng SATA x 6TB Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Đầu ghi hình 16 kênh TURBO HD 3.0 - Hỗ trợ camera HD-TVI 720p/1080p, Analog, không hỗ trợ thêm camera IP - Hỗ trợ H.264+ tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ - Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải lên tới: 1080x720P - Hỗ trợ 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Đầu ghi hình 16 kênh TURBO HD cao cấp - Hỗ trợ HD-TVI camera , camera analog và IP camera - Độ phân giải ghi hình 1080P/720P - Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920x1080P - Hỗ trợ 8 cổng SATA x 6TB Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Đầu ghi hình 16 kênh TURBO HD 3.0 - Hỗ trợ camera HD-TVI 720p, Analog, không hỗ trợ thêm camera IP - Hỗ trợ H.264+ tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ - Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải lên tới: 1080x720P - Hỗ trợ 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Đầu ghi hình 8 kênh TURBO HD 3.0 - Hỗ trợ camera HD-TVI 720p, Analog, không hỗ trợ thêm camera IP - Hỗ trợ H.264+ tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ - Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân giải lên tới: 1080x720P - Hỗ trợ 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Đầu ghi hình 16 kênh TURBO HD 3.0 - Hỗ trợ camera HD-TVI 1080P, Analog + thêm 2 camera IP ONVIF 2MP - Hỗ trợ H.264+ tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ - Cổng ra HDMI và VGA với độ phân lên tới: 1920 × 1080 - Hỗ trợ 2 cổng SATA x 6TB Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Đầu ghi hình 16 kênh TURBO HD 3.0 - Hỗ trợ camera HD-TVI 5MP, Analog + 1 Camera IP ONVIF 4MP - Hỗ trợ H.264+ tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ - Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải lên tới 1920 × 1080, hỗ trợ ngõ ra hình ảnh CVBS - Hỗ trợ 2 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Đầu ghi hình 8 kênh TURBO HD 3.0 - Hỗ trợ camera HD-TVI 720P/1080P, Analog, không hỗ trợ thêm camera IP - Hỗ trợ H.264+ tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ - Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân giải lên tới: 1080x720P - Hỗ trợ 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Đầu ghi hình 4 kênh TURBO HD 3.0 - Hỗ trợ camera HD-TVI 5MP, Analog + 1 Camera IP ONVIF 4MP - Hỗ trợ H.264+ tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ - Cổng ra HDMI và VGA với độ phân lên tới 1920 × 1080, hỗ trợ ngõ ra hình ảnh CVBS - Hỗ trợ 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Đầu ghi hình 16 kênh TURBO HD 3.0 - Hỗ trợ camera HD-TVI 1080P, Analog + camera IP - Hỗ trợ H.264+ tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ - 1 cổng VGA: 1920 × 1080p, 1 cổng HDMI hỗ trợ ngõ ra hình ảnh 4K - Hỗ trợ 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Đầu ghi hình 4 kênh TURBO HD 3.0 - Hỗ trợ camera HD-TVI 720p, Analog, không hỗ trợ thêm camera IP - Hỗ trợ H.264+ tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ - Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân giải lên tới: 1080x720P - Hỗ trợ 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Đầu ghi hình 4 kênh TURBO HD 3.0 - Hỗ trợ camera HD-TVI 1080P, Analog + camera IP - Hỗ trợ H.264+ tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ - 1 cổng VGA: 1920 × 1080p,1 cổng HDMI hỗ trợ ngõ ra hình ảnh 4K - Hỗ trợ 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Đầu ghi hình 32 kênh TURBO HD cao cấp - Hỗ trợ HD-TVI camera, camera analog và IP camera - Độ phân giải ghi hình: 1080P: 12FPS, 720P: 25FPS - Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920x1080P - Hỗ trợ 4 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Đầu ghi hình 16 kênh TURBO HD 3.0 - Độ phân giải ghi hình: 720P@25fps - Cổng ra HDMI và VGA - Hỗ trợ H.264+ tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ - Hỗ trợ 2 cổng SATA x 6TB Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

Dòng Đầu ghi Turbo HD 3.0 mang nhiều đặc điểm vượt trội, tối ưu hóa và hoàn thiện hệ thống giám sát chuyên nghiệp.

Ưu điểm đầu ghi hình DVR Turbo HD 3.0

 • Hỗ trợ chuẩn H.264+ tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ
 • Tín hiệu truyền cách xa hơn 1200m @ 720P, 800m @ 1080P với cáp đồng RG6, 500m @720P; 400m @1080P với cáp UTP
 • Tối đa 128 người truy cập cùng lúc, tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision,
 • Hỗ trợ lưu trữ đám mây của Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive
 • Hỗ trợ camera HD-TVI, Analog và Camera IP ONVIF
 • Đầu ghi tương tích với tất cả camera có chuẩn HD-TVI (Có thể lắp lẫn với hãng thứ 3)

Ứng dụng của Đầu ghi Turbo HD 3.0 trong cuộc sống

Đầu ghi Turbo HD 3.0 kết hợp cùng với camera HD Turbo 3.0 sẽ đem đến một hệ thống giám sát hoàn hảo nhất cho những dự án giám sát lớn như:

 • Giám sát siêu thị, trung tâm mua sắm
 • Giám sát trường học
 • Giám sát bệnh viện
 • Giám sát khu công nghiệp
 • Giám sát sân vận động

>>> https://mtel.vn/dau-ghi-camera.html

Với những ưu điểm trên, giải pháp đầu ghi hình Turbo HD 3.0 được chú ý bởi hiệu quả nén cao. Với công nghệ H.264+, sẽ cho dung lượng lưu lại trong ổ cứng giảm đi rất nhiều bởi tính năng lọc nhiễu, mã hóa dự đoán và tự động điều khiển bitrate. Do đó, trên cùng một ổ cứng ghi hình,  khi áp dụng hệ thống camera Turbo HD 3.0, sẽ tiết kiệm trung bình hơn 50% bitrate.

Lựa chọn sản phẩm và dịch vụ của Mtel

 

Khách hàng của Mtel

VinGroup

 

Đánh giá của khách hàng ( updated mới nhất )

comment

Lần đầu tiên mua sắm camera và bộ đàm cho công trình mình phụ trách, thật sự rất cảm ơn Mtel vì sản phẩm rất tốt, phục vụ nhiệt tình và thân thiện, hướng dẫn khách hàng rất cụ thể và chi tiết.
Lần sau có nhu cầu nhất định mình sẽ quay lại Mtel, cảm ơn Mtel rất nhiều!

Trần Hoài Nam, Kỹ sư xây dựng - Bắc Ninh

comment

Mình lựa chọn Mtel vì chính sách bảo hành vàng tại nhà của Mtel rất tốt, có dịch vụ này mình không còn lo ngại gì về an ninh của nhà hàng mình nữa, điều đặc biệt là Mtel tư vấn rất kỹ lưỡng và lắp đặt cực kì nhanh chóng theo yêu cầu của mình.
Nếu ai có nhu cầu về camera chắc chắn không thể bỏ qua Mtel - 1 đơn vị chuyên nghiệp và rất có tâm với khách hàng.

Lê Thành Dũng, Chủ nhà hàng - Cầu Giấy - Hà Nội

comment

Mình lắp đặt camera cho ngôi nhà của mình cũng vì lo sợ an ninh của gia đình. Rất nhiều bên cũng chào mời mình với mức giá khá rẻ nhưng mình lại lựa chọn Mtel vì chất lượng và bảo hành đặc biệt không phải nơi nào cũng có, được hỗ trợ tận tình như vậy mình càng an tâm hơn về ngôi nhà của mình.

Nam Anh, Phó Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng - Long Biên - Hà Nội

comment

Trang trại của gia đình mình rất rộng, nhu cầu liên lạc bằng bộ đàm thật sự là cần thiết để liên lạc với người làm của gia đình mình. Cảm ơn Mtel đã tìm cho mình loại bộ đàm giá trị phải chăng và đăng ký tần số hộ gia đình mình.
Thật sự không biết nói gì ngoài cảm ơn vì sự nhiệt tình hỗ trợ mình mặc dù giá trị của mấy chiếc bộ đàm của mình không phải lớn!

Nguyễn Văn Cường, Chủ trang trại - Ba Vì - Hà Nội